Vesti

В А Ж Н О С А О П Ш Т Е Њ Е

septembar
11
2015
Ocena korisnika: / 1
LošeNajbolje 

 

В А Ж Н О

С А О П Ш Т Е Њ Е

На позив Министарства просвете, науке и технолошког развоја, јуче, 10.октобра, одржан је састанак представника Уније синдиката просветних радника и МПН-a.

Повод je био наш допис министру Вербићу и средствима јавног информисања, од 8.септембра 2015. године, а у вези са директорима који се понашају непрофесионално, крију и нису, нити пријављивали слободна радна места. Претпостављамо да је Унија некима од њих већ упропастила купо-продају, али то није довољно.

После дужег и отвореног разговора договорено је следеће:

1. Да се сазове састанак радне групе за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања, која би се бавила проблемом директора који крше закон;

2. Да Унија достави спискове неодговорних директора;

3. Да ресорно Министарство, после провере достављених података са радне групе и од стране Уније СПРС, изврши смену директора школа и руководиоца школских управа, који се понашају као да за њих Закони Републике Србије, не важе.

Такође је договорено да, уколико МПН не предузме ништа поменуто, Унија има пуно право да обелодани спискове које поседује и јавно тражи одговорност свих који су затајили и нису урадили свој посао.

У Београду, ИНФО служба Уније СПРС

11. септембра 2015.

 

Napisao СПРН ИНФО

Pažnja, otvara u novom prozoru. PDFŠtampaEl. pošta

 

NO COMMENT

avgust
26
2015
Ocena korisnika: / 4
LošeNajbolje 

 

Napisao СПРН ИНФО

Pažnja, otvara u novom prozoru. PDFŠtampaEl. pošta

   

ДОПИС МИНИСТРА

avgust
22
2015
Ocena korisnika: / 3
LošeNajbolje 

 

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПPOCBETE, HAУKE И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА Број: 601-00-2/2015-01/70

Датум: 21.08.2015. године Београд Немањина 22-26

РУКОВОДИОЦУ ШКОЛСКЕ УПPABE

ЧЛАНОВИМА ПОДГРУПЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ АНГАЖОВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У УCTAHOBAMA ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

ДИРЕКТОРИМА ШКОЛА


Министар просвете, науке и технолошког развоја формирао је Радну гpyny

за пpaheњe ангажовања запослених у установама образовања и васпитања.

За сваку школску управу, ради оперативног поступања, односно пpaheњa процеса радног ангажовања запослених на нивоу установе, формирана је радна подгрупа коју чине представници школске управе, надлежни саветник задужен за финансијско-материјалне послове и представници именовани од стране репрезентативних синдиката у образовању.

Задатак радне подгрупе је да прати процес радног ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у сарадњи са директорима установа, а у складу са релевантним прописима којима је уређена област радног ангажовања, односно у складу са:

Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник PC“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 аутентично тумачење и 68/15);

- Посебним колективним уговором за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Службени гласник PC”, број 21/15);

Законом о раду („Службени гласник PC”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14);

Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник PC”, бр. 34/2003, 64/2004 - одлука УCPC, 84/2004 - др. закон, 85/2005, 101/2005 - др. закон, 63/2006 - одлука УCPC, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 и 142/2014);

Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник PC”, број 68/15); и

другим прописима.


Имajући у виду наведено подсеhамо на следеhе:

Преузимање запослених

Преузимање запослених уређено је одредбама Закона о основама система образовања и васпитања и одредбама Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика даљем тексту: ПKУ).

У складу са одредбама члана 130. Закона о основама система образовања и васпитања, пријем у радни однос у установи врши се на основу преузимања запосленог у установи чији је оснивач Република, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и конкурса, а пријем у радни однос на неодређено време на основу конкурса може се извршити ако се није могло извршити преузимање запосленог.

Одредбама члана 131. истог закона прописано је да запослени који је у

установи у радном односу на неодређено време, а остао је нераспоређен или има статус запосленог са непуним радним временом, остварује право на преузимање став љањем на листу запослених са које се врши преузимање.

Одредбама члана 5. ПKУ, прописано је да npe почетка школске године, а најкасније до 15. августа, директори школа достављају листе запослених за чијим је радом у пoтпyнocтu или делимично престала потреба у текуhој школској години, као и у претходном периоду и запослених који су засновали радни однос са непуним радним временом, као и листу слободних радних места, која треба да буде потписана од стране овлашhених представника репрезентативних синдиката школе. Уколико листа није потписана од стране овлашhених представника синдиката, директор је дужан да на листи наведе разлоге због којих то није учињено.

Пpe почетка школске године, руководиоци школских управа, представници директора и представници репрезентативних синдиката заједнички утврђују ову листу.

Редослед преузимања запослених

Одредбама члана 5. ПKУ уређен је редослед преузимања запослених, и то:

1. Са листе запослених за чијим је радом делимично или у потпуности престала потреба запослени се може преузети само за проценат за који му је смањено радно ангажовање у односу на проценат са којим је засновао радни однос;

2.Запослени који су засновали радни однос са непуним радним временом у тој установи;

3.Запослени који су засновали радни однос са непуним радним временом у установама на територији надлежне школске управе;

4. Запослени који су засновали радни однос са непуним радним временом из других школских управа уз сагласност школских управа.

Листе се редовно ажурирају током године, на основу података које достављају директори установа.

 

Napisao СПРН ИНФО

Pažnja, otvara u novom prozoru. PDFŠtampaEl. pošta

   

ПОТРЕБЕ И НЕПУНО РАДНО ВРЕМЕ

avgust
19
2015
Ocena korisnika: / 2
LošeNajbolje 

 

Napisao СПРН ИНФО

Pažnja, otvara u novom prozoru. PDFŠtampaEl. pošta

   

ДОПИС МИНИСТРА

avgust
11
2015
Ocena korisnika: / 2
LošeNajbolje 

 

Napisao СПРН ИНФО

Pažnja, otvara u novom prozoru. PDFŠtampaEl. pošta

   

ПЉУШТАЋЕ ОТКАЗИ

jul
24
2015
Ocena korisnika: / 2
LošeNajbolje 

 

Просветари, ово су критеријуми за отказе!

 

 

На почетку школске године 1. септембра отказ ће добити 1.000 запослених у српском школству, а највише ће страдати млади наставници до 35 година!

Поред тога што већина њих још нема пун фонд часова, неће добити ни бодове за стаж, а то је први критеријум при утврђивању вишкова. Старијем наставном кадру дата је предност и у погледу другог критеријума за састављање листе вишкова - сви они који су дипломирали до 2006. добијаће по 20 бодова за образовање, док они који су факултете уписивали од те године морају да имају и завршене мастер студије да би добили тих 20 бодова.

Napisao СПРН ИНФО

Pažnja, otvara u novom prozoru. PDFŠtampaEl. pošta

   

Вербић

jul
19
2015
Ocena korisnika: / 1
LošeNajbolje 

 

Отпремнине за 1.000 људи у просвети

 

Министар просвете Срђан Вербић изјавио је да ће се до 1. септембра знати колико ће просветних радника остати без посла, али да очекује да ће отпремнину добити око 1.000 људи.

Вербић је рекао да се прво мора урадити "укрупњавање норме часова", после чега ће се тачно знати колико ће просветних радника бити отпуштено.

"Сваке године има отпуштања зато што се мењају профили школа, а наставници остају без довољног фонда часова. Постају технолошки вишкови или бивају отпуштени. Исто би требало очекивати и наредне школске године. Покушавамо да сви наставници раде са максималним бројем часова - да немамо четири професора са по пет часова, него да имамо једног од 20. Када урадимо то укрупњавање норме, неким људима треба понудити отпремнине", рекао је Вербић.

Napisao СПРН ИНФО

Pažnja, otvara u novom prozoru. PDFŠtampaEl. pošta

   

Strana 1 od 223

Traži

Prijatelji sajta

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Posete:

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas278
mod_vvisit_counterJuče336
mod_vvisit_counterOve nedelje928
mod_vvisit_counterPoslednje nedelje2119
mod_vvisit_counterOvaj mesec2048
mod_vvisit_counterPoslednji mesec10869
mod_vvisit_counterUKUPNO486191

RSS Feed

Vremenska prognoza

:: Error ::
Error Description:

Error number 7: Tag mismatch while retrieving Daily Forecasts

Prijava